| |  Log in  |

    Photo Gallery

  • สำรวจเอกสารโบราณ และแยกประเภทเอกสาร
  • ทำทะเบียนเอกสารโบราณ
  • ทำสำเนาดิจิทัลด้วยการถ่ายภาพดิจิทัลความละเอียดสูง
  • ป้ายทะเบียนเอกสารโบราณ
  • ตัดผ้าเพื่อใช้ห่อสมุดไทย
  • จัดการเก็บเอกสารด้วยการห่อผ้า
  • การจัดเก็บเอกสารโบราณด้วยการห่อด้วยผ้า
  • ทำสำเนาดิจิทัลและจัดเก็บเอกสารต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว

บ้านหมอเห สายโกสินทร์

หมอเห สายโกสินทร์ (สกุลเดิม จงกลนี) เป็นหมอยาพื้นบ้านที่ได้รับความนับถือจากผู้คนในชุมชนวัดท่าพูด ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม นอกจากนี้หมอเห เองยังเป็นเจ้าพิธีกรรมต่างๆ ด้วย หากบ้านใด้มีงานทำบุญ งานแต่งงาน งานทำขวัญ หมอเหก็จะไปช่วยเป็นเจ้าพิธีในงานนั้นๆ หมอเหร่ำเรียนวิชาแพทย์แผนไทยสมัยเมื่อยังบวชเรียนที่วัดท่าพูด ต่อมาเมื่อสึกเป็นฆราวาสก็ได้ใช้วิชาแพทย์แผนไทยของท่านช่วยรักษาโรคภัยให้ชาวบ้าน
ปัจจุบันหมอเห สายโกสินทร์ได้สิ้นไปแล้ว แต่มีทายาทเป็นลูกสาวชื่อ คุณป้าเสน่ห์ ที่ยังเก็บรักษาเอกสารโบราณที่เป็นสมบัติส่วนตัวของหมอเห สายโกสินทร์ไว้อยู่ ทางงานเวทีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จึงได้ชักชวนให้โครงการสำรวจ รวบรวม และศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นภาคตะวันตก และฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ไปร่วมสำรวจ จัดทำทะเบียนเอกสารโบราณ และถ่ายสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ ตลอดจนห่อผ้าเก็บรักษาเอกสารโบราณ
เอกสารโบราณบ้านหมอเห สายโกสินทร์ ในฐานข้อมูลฯ มีจำนวน 39 เรื่อง
NPT007-001 ตำราไสยศาสตร์
NPT007-002 ตำราฝีดาษ
NPT007-003 ตำราอาการ 32 ลักษณะไข้เหนือ
NPT007-004 ตำราโหราศาสตร์
NPT007-005 ตำราดูลักษณะแมว
อ่านเพิ่มเติม NPT007-006 ตำราดูลักษณะธาตุ
NPT007-007 ตำราคาถาอาคม
NPT007-009 ตำรายา
NPT007-010 ตำรายา
NPT007-011 ตำราไสยศาสตร์
NPT007-012 ตำราแผนฝีและตำรายาสาภัค
NPT007-013 โองการมหามะกรูดแปดกิ่ง
NPT007-014 ตำราดูฤกษ์ยาม
NPT007-015 คัมภีร์เกร็ดพระโอสถ
NPT007-016 ตำรายา
NPT007-017 พระคัมภีร์ตักกะศิลา
NPT007-018 ตำรายา
NPT007-019 โรคนิทาน
NPT007-020 คัมภีร์ปฐมจินดา
NPT007-021 ตำราต้อหมอก(จักษุ)
NPT007-022 ตำรายา
NPT007-023 ตำรายาสันนิบาต
NPT007-024 สันนิบาตคำกลอน
NPT007-025 ตำราคาถาทำน้ำมนต์
NPT007-026 ตำราดูลักษณะไข้
NPT007-027 ตำราฝีอัคนิโรธ
NPT007-028 ตำรายาแก้ขัดเบา
NPT007-029 ตำรายา
NPT007-030 ตำรายา
NPT007-032 ตำรายา
NPT007-033 ตำรายาเกร็จของหมอเห จงกลนี
NPT007-034 พระมลต่างๆ ของพระเห จงกลนี
NPT007-035 ตำรายา
NPT007-036 ตำราไสยศาสตร์
NPT007-037 ตำรายา ไสยศาสตร์
NPT007-038 ตำรายา
NPT007-039 ตำรายา
NPT007-040 ตำรายา
NPT007-041 ตำรายา
ซ่อน

Tags : หมอเห สายโกสินทร์ , หมอยาพื้นบ้าน , วัดท่าพูด , ชุมชนท่าพูด , นครปฐม