| |  Log in  |

ตำรายาสันนิบาต

รหัสเอกสาร
NPT007-023 
ชื่อเรื่อง
ตำรายาสันนิบาต
เนื้อเรื่อง
ตำรายาแก้โรคสันนิบาต โรคริดสีดวงในกระหม่อม ในอก ในคอ มีเรื่องการวางปลิง ยานัตถุ์ไข้ทั้ง 3 ฤดู ไข้รากสาดเพราะลมกาฬสิงคลี โรคทุราวสา มุตกิต มุตฆาต 
หัวเรื่อง
ตำราเวชศาสตร์
ตัวอักษร
ไทย
ภาษา
ไทย

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
หมึกดำ
จำนวนหน้า
28 หน้า
ขนาด
36.1 x 11.4 x 0.9 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ