| |  Log in  |

ตำรายา

รหัสเอกสาร
NPT007-022 
ชื่อเรื่อง
ตำรายา
เนื้อเรื่อง
ตำรายารักษาโรคต่างๆ เช่น ออกดำออกแดง ไข้สันนิบาต และกล่าวถึงกำเนิดไข้รากสาด 
หัวเรื่อง
ตำราเวชศาสตร์
ตัวอักษร
ไทย
ภาษา
ไทย

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
ดินสอดำ , หมึกดำ
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
57 หน้า
ขนาด
34.6 x 11.5 x 1.3 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ