| |  Log in  |

ตำราต้อหมอก(จักษุ)

รหัสเอกสาร
NPT007-021 
ชื่อเรื่อง
ตำราต้อหมอก(จักษุ)
เนื้อเรื่อง
กล่าวถึงลักษณะของโรคต้อต่างๆ และยาสมุนไพรที่ใช้รักษา นอกจากนี้ยังมีคาถาใช้เป่าตา หน้าปลายเป็นเรื่องคัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา กล่าวถึงโรคมุตกิต มุตฆาต โรคสันทฆาต โรคโทสันทฆาต โรคตรีสันทฆาต โรคช้ำรั่ว(หญิง) โรคองคสูตร(ชาย) โรคอุปทม โรคนิ่วต่างๆ เช่น นิ่วศิลาปูน นิ่วเหนือ โรคไส้ด้วน 
หัวเรื่อง
ตำราเวชศาสตร์
ตัวอักษร
ไทย , ขอมไทย
ภาษา
ไทย , บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
ดินสอดำ , หมึกดำ
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
159 หน้า
ขนาด
36 x 12 x 2.6 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ