| |  Log in  |

ตำราโหราศาสตร์

รหัสเอกสาร
NPT005-003 
ชื่อเรื่อง
ตำราโหราศาสตร์
เนื้อเรื่อง
ตอนต้นเป็นเรื่องพระอภิธรรม เขียนด้วยอักษรขอมไทย ต่อมาเป็นตารางการดูฤกษ์ต่างๆ ทางโหราศาสตร์ 
หัวเรื่อง
ตำราโหราศาสตร์
ตัวอักษร
ขอมไทย
ภาษา
ไทย , บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
ดินสอดำ , หมึกดำ
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
13 หน้า
ขนาด
33.5 x 11 x 0.2 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ