| |  Log in  |

วรรณกรรม(ไม่ทราบเรื่อง)

รหัสเอกสาร
RBR003-004 
ชื่อเรื่อง
วรรณกรรม(ไม่ทราบเรื่อง)
เนื้อเรื่อง
วนวรรณกรรมไม่ปรากฏชื่อตัวละคร เนื้อหากล่าวถึงแม่พร่ำพรรณนาถึงลูกชายที่หลงภรรยา ไม่ฟังคาสั่งสอนของแม่ (อาจมีลูกชาย 2 คน), คำสมาทานศีล 5, บทสวดมนต์แปล ฯลฯ 
หัวเรื่อง
วรรณคดี
ตัวอักษร
ไทย
ภาษา
ไทย , บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
ดินสอดำ , หมึกดำ , หมึกแห้งสีน้ำเงิน
คำประพันธ์
ร้อยกรอง
จำนวนหน้า
20 หน้า
ขนาด
11.5 x 35 x 0.3 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ