| |  Log in  |

ตำราคาถาอาคม

รหัสเอกสาร
RBR003-003 
ชื่อเรื่อง
ตำราคาถาอาคม
เนื้อเรื่อง
ยันต์ปิดเรือน, ยันต์ 8 ทิศ, ยันต์พระเจ้า 5 พระองค์, ยันต์อิติปิโส 8 ด้าน, ตำรายา, คำหุงข้าว, คำไหว้พระรัตนตรัย ฯลฯ 
หัวเรื่อง
ตำราไสยศาสตร์ , ตำราเวชศาสตร์
ตัวอักษร
ไทย , ขอมไทย , ธรรมล้านนา
ภาษา
ไทย , บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
ดินสอดำ , หมึกดำ
จำนวนหน้า
48 หน้า
ขนาด
11.5 x 35.5 x 0.9 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ