| |  Log in  |

คัมภีร์ยาเกร็ดแผนโบราณ

รหัสเอกสาร
NPT007-009 
ชื่อเรื่อง
คัมภีร์ยาเกร็ดแผนโบราณ
เนื้อเรื่อง
สมุดไทยขาวเล่มนี้ ระบุชื่อภายในเล่มว่า “คัมภีร์ยาเกร็ดแผนโบราณ” คัดลอกโดย หมอเห สายโกสินทร์ แพทย์แผนโบราณ ชั้น ๒ โดยมีความประสงค์ที่จะรวบรวมตำรับตำรายาแผนโบราณของครูบาอาจารย์ต่างๆ มาเขียนไว้ในที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการใช้งานของหมอเหเอง 
หัวเรื่อง
ตำราเวชศาสตร์
ตัวอักษร
ไทย , ขอมไทย
ภาษา
ไทย , บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
ดินสอดำ , หมึกดำ
วันที่เขียนเอกสาร
14 กรกฏาคม พ.ศ. 2477
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว , ร้อยกรอง
จำนวนหน้า
148 หน้า
ขนาด
36.4 x 11.7 x 2.5 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ