| |  Log in  |

พระอภิธรรม 7 คัมภีร์รวบรวมโดยสังเขป

รหัสเอกสาร
NPT009-001 
ชื่อเรื่อง
พระอภิธรรม 7 คัมภีร์รวบรวมโดยสังเขป
เนื้อเรื่อง
มีบันทึกไว้ว่า “พุทธศักราช 2547 พรรษา หนังสือพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ผูกนี้ ข้าพเจ้าเภาเป็นผู้สร้าง ขออุทิศไปให้บิดาชื่อปั้นและมารดา ขอให้สำเร็จแก่พระนิพพานโน้นเทอญ” 
หัวเรื่อง
ธรรมคดี
ตัวอักษร
ไทย , ขอมไทย
ภาษา
ไทย , บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
จาร
คำประพันธ์
ร้อยกรอง
จำนวนหน้า
24 หน้า
ขนาด
5 x 56 x 1 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ