| |  Log in  |

คัมภีร์ธาตุสำหรับแพทย์ใหญ่

รหัสเอกสาร
NPT004-045 
ชื่อเรื่อง
คัมภีร์ธาตุสำหรับแพทย์ใหญ่
หัวเรื่อง
ตำราโหราศาสตร์ , ตำราเวชศาสตร์
ตัวอักษร
ไทย , ขอมไทย
ภาษา
ไทย , บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
หมึกดำ
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว , ร้อยกรอง
จำนวนหน้า
76 หน้า
ขนาด
11.6 x 36.6 x 2 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ