| |  Log in  |

คัมภีร์มรณญาณสูตร

รหัสเอกสาร
NPT004-032 
ชื่อเรื่อง
คัมภีร์มรณญาณสูตร
เนื้อเรื่อง
คัมภีร์มรญาณสูตร เกี่ยวกับบอกวิธีสังเกตนิมิตของผู้ใกล้ตาย ซึ่งอยู่ในคัมภีร์ฉันทศาสตร์ 
หัวเรื่อง
ตำราไสยศาสตร์ , ตำราเวชศาสตร์
ตัวอักษร
ไทย
ภาษา
ไทย

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
หมึกดำ
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
39 หน้า
ขนาด
12 x 36 x 2.3 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ