| |  Log in  |

ตำราไสยศาสตร์และตำรายา

รหัสเอกสาร
BKK001-004 
ชื่อเรื่อง
ตำราไสยศาสตร์และตำรายา
เนื้อเรื่อง
สมุดไทยดำกล่าวถึง ยันต์ และคาถากำกับ เช่น เสกน้ำมัน เสกสีผึ้ง เป็นต้น

หมายเหตุ หน้าปลายบางหน้ากลับหัว 
หัวเรื่อง
ตำราไสยศาสตร์ , ตำราเวชศาสตร์
ตัวอักษร
ไทย , ขอมไทย
ภาษา
ไทย , บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
ดินสอขาว
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
30 หน้า
ขนาด
11.5 x 33.5 x 0.6 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ