| |  Log in  |

หมายเจ้าเมืองภูเขียว

รหัสเอกสาร
NPH001-003 
ชื่อเรื่อง
หมายเจ้าเมืองภูเขียว
เนื้อเรื่อง
ใบลานสุดรองสุดท้าย ระบุวันเวลา “วัน ๕ เดือน ๙ จุลศักราช ๑๕๗ ปีมะแม” คาดว่าน่าจะเป็น จ.ศ. 1157 แปลงเป็น พ.ศ. 2338 รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)

ทะเบียนของหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ คือ (23) สบ. 23.1.4/3
นายทองอ่อน สิทธิไกรพงษ์ได้มอบให้หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติเก็บรักษา 
หัวเรื่อง
กฎหมาย , ตำราเวชศาสตร์
ตัวอักษร
ไทย , ธรรมอีสาน
ภาษา
ไทย

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
จาร
วันที่เขียนเอกสาร
กันยายน พ.ศ. 2881
คำประพันธ์
ร้อยกรอง
จำนวนหน้า
64 หน้า
ขนาด
5 x 29 x 2.3 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ