| |  Log in  |

หนังสือกดแกด (ลักษณะอุทร)

รหัสเอกสาร
NPH001-002 
ชื่อเรื่อง
หนังสือกดแกด (ลักษณะอุทร)
เนื้อเรื่อง
ทะเบียนของหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (23) สบ. 23.1.4/2
นายทองอ่อน สิทธิไกรพงษ์ได้มอบให้หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติเก็บรักษา 
หัวเรื่อง
กฎหมาย
ตัวอักษร
ไทยน้อย
ภาษา
ไทย

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
จาร
คำประพันธ์
ร้อยกรอง
จำนวนหน้า
15 หน้า
ขนาด
5.5 x 31 x 0.7 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ