| |  Log in  |

ตำรายา

รหัสเอกสาร
SAC002-004 
ชื่อเรื่อง
ตำรายา
เนื้อเรื่อง
กล่าวถึงโรคและยารักษาโรค ได้แก่ ไข้สันนิบาต ริดสีดวง ไข้เหนือ โรคลม โรคเลือด เป็นต้น 
หัวเรื่อง
ตำราไสยศาสตร์
ตัวอักษร
ไทย , ขอมไทย
ภาษา
ไทย , บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
หมึกดำ
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
56 หน้า
ขนาด
9.2 x 16 x 0.8 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ